Næringsfaglig vurdering

Om du har rett på dagpenger kan du søke NAV om å beholde dagpengene mens du etablerer din egen bedrift.
For å søke om dette krever NAV at du henter inn en næringsfaglig vurdering, dette kan vi bistå med.

Slik går du fram:

Bestill en veiledningstime hos oss, presiser at det gjelder næringsfaglig vurdering. Under veiledningstimen anser vi din forretningside, kompetanse og realiseringsbehov. Egenandelen for en næringsfaglig vurdering er kr 1250,- inkl. mva. 

For at vi best mulig skal kvalitetssikre den næringsfaglige vurderingen, har vi satt som krav at søker må delta på vårt grunnkurs i etablering. Kurset er gratis. For mer informasjon og påmelding, se i toppmeny under fanen: Våre kurs.

 

Dette har du klart til vårt møte:

  • Ditt/Etablererens navn, fødselsnummer og adresse

  • Teoretisk kompetanse (CV)

  • Faglig/praktisk kompetanse (CV)

  • Prosjektidé

  • Markedet (hvem er kundene dine, og hvorfor vil de kjøpe produktene/tjenesten din? Nevn også noe om betalingsvilje, markedsutviklingsmuligheter og distribusjonskanaler)

  • Konkurrenter

  • Egne forutsetninger (beskriv dine sterke og svake sider i forhold til prosjektideen)

  • Hvilke ressurser trenger du for å iverksette din etablering 

    * Du kan også sende oss dette på mail i forkant, post@etablerer-ostfold.no ​ eller laste det opp når du bestiller næringsfaglig vurdering. Om du ikke har alt på plass, er det ikke kritisk, vi kan eventuelt ta noe i samtalen etter hvert. Når den næringsfaglige vurderingen er avsluttet, vil du få tilbud om gratis oppfølgende veiledning fra våre forretningsutviklere.