Næringsfaglig vurdering

Om du har rett på dagpenger kan du søke NAV om å beholde dagpengene mens du etablerer din egen bedrift.
For å søke om dette krever NAV at du henter inn en næringsfaglig vurdering, dette kan vi bistå med.

Slik går du fram:

Bestill en veiledningstime hos oss, presiser at det gjelder næringsfaglig vurdering. Under veiledningstimen anser vi din forretningside, kompetanse og realiseringsbehov. Egenandelen for en næringsfaglig vurdering er kr 1250,- inkl. mva. 

For at vi best mulig skal kvalitetssikre den næringsfaglige vurderingen, har vi satt som krav at søker må delta på vårt grunnkurs i etablering. Kurset er gratis. For mer informasjon og påmelding, se i toppmeny under fanen: Våre kurs.

 

Dette har du klart til vårt møte:

  • Ditt/Etablererens navn, fødselsnummer og adresse

  • Teoretisk kompetanse (CV)

  • Faglig/praktisk kompetanse (CV)

  • Prosjektidé

  • Markedet (hvem er kundene dine, og hvorfor vil de kjøpe produktene/tjenesten din? Nevn også noe om betalingsvilje, markedsutviklingsmuligheter og distribusjonskanaler)

  • Konkurrenter

  • Egne forutsetninger (beskriv dine sterke og svake sider i forhold til prosjektideen)

  • Hvilke ressurser trenger du for å iverksette din etablering 

    * Du kan også sende oss dette på mail i forkant, post@etablerer-ostfold.no ​ eller laste det opp når du bestiller næringsfaglig vurdering. Om du ikke har alt på plass, er det ikke kritisk, vi kan eventuelt ta noe i samtalen etter hvert. Når den næringsfaglige vurderingen er avsluttet, vil du få tilbud om gratis oppfølgende veiledning fra våre forretningsutviklere. 

HER FINNER DU OSS

Askim Rådhus

Skolegata 12

1830 Askim

Verket FabLab

Ibsens gate 4

1530 Moss

Blender Collective

Nygaardsgata 33

1607 Fredrikstad

Karrieresenter Østfold

Kirkegata 69

1721 Sarpsborg

I SAMARBEID MED: